کرم رنگــی بسیـــــار فشرده که به خوبی جای انـــواع جوش، لک و تیرگی دورچشم را پوشش می دهد.

در نگاه اول کانسیلر شباهت بسیاری به کرم پــودر دارد اما در واقع از آن ضخیم تر است و لک هایی که کرم پودر توانایی پوشش را ندارد، بخوبـی کاور می کند.